เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จำนวน 50 ชิ้น มอบให้ศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปัตตานี “จงจินต์-โสภณ วรชาติ” แจกจ่าย
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี นางอารีย์ วรคามิน พยาบาลเทคนิคชำนาญการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปัตตานี และผู้แทนผู้สูงอายุ ร่วมรับมอบ