เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดอาวุโส
อำเภอสระโบสถ์ ตำรวจ ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายเหน่ง จันทศรี
บ้านเลขที่ 214 หมู่ 2 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค