เลือกหน้า

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับที่ปรึกษา และคณะกรรมการ สมาชิกอำเภอจัตุรัส พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจัตุรัส โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลจัตุรัส ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส ได้โลหิต จำนวน 110 ยูนิต มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 8 ราย และอวัยวะ 8 ราย