เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางรอฮานิง มะดาโกะ
อายุ 46 ปี คนไข้แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งป่วยด้วยอาการมีความพิการด้านการเคลื่อนไหว และโรครูมาตอยด์ ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 2 ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในการนี้ ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมกระเช้าเยี่ยมอาการ และชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจากที่ทำการ
ปกครองอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้ประสานให้ความช่วยเหลือด้านการหาอาชีพให้แก่บุตร อายุ 18 ปี จบการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีความสามารถทำงาน
เกี่ยวกับช่างทำสีรถ, ประสานให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยมีอาชีพ ที่สามารถทำที่บ้านได้ โดยแนะนำให้ทำงานในหมู่บ้าน ทำงานกับกลุ่มแม่บ้าน อสม. รับจ้างปอกหัวหอม-หัวกระเทียม
เพราะมีนายจ้างในหมู่บ้าน พร้อมประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เข้ามาดูแลเรื่องการศึกษาของบุตร เนื่องจากคนไข้มีสภาวะเครียดเกรงจะไม่มีเงินทุน
ส่งเสียให้บุตรได้เรียนหนังสือ