เลือกหน้า

วันที่ 11 มกราคม2565นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”มั่นใจ ปลอดภัย บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นายสุปัญญา ชูเพชร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบจ.สุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ  โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 36 รายได้รับโลหิต  จำนวน 32 ยูนิต  (คิดเป็น 11,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 4 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 5 ราย