เลือกหน้า

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านถ้ำมูล ม.4 ต.สามตม อ.ภูเรือ จ.เลย ภายใต้งบประมาณสมาคมภริยาอัยการ (ปีบริหารงาน 2565) ให้แก่นายภักดี ปราบโจร เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และมีฐานะยากจน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดย สมาคมภริยาอัยการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ ปตท.ภูเรือ กองทุนคนภูเรือฯ และไร่ชูจันทร์ โดยมีนางปรียานุช ทนินซ้อน นายกสมาคมภริยาอัยการ เป็นประธานในพิธี  และนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบสิ่งของ ถุงเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม หมอน  สโมสรไลออนส์เมืองเลย มอบผ้าห่ม และโรตารีเมืองเลย มอบสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่นายภักดี ปราบโจร  พร้อมมอบถุงยังชีพ มิตรปันสุข จำนวน 50 ชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมิตรผลและบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เสื้อ น้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร น้ำปลาร้า ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.สามตม อ.ภูเรือ จ.เลย

Tags: เลย