เลือกหน้า

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสุจิตรา ขาวประเสริฐ  ภริยานายอำเภอปากชม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเลย มีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอปากชม จำนวน 200 ชุด ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

Tags: เลย