เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน
นางสาวแมะ เจะแม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้บ้านเรือนเสียหายเกือบทั้งหลัง โดยมี
นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น, ปลัดอำเภองานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท และที่ทำการปกครอง
อำเภอไม้แก่นได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค, ชุดเครื่องนอน ฯลฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ในส่วนของการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหายนั้น ขณะนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง และวัสดุบางส่วน
จากหน่วยกำลังทหารพรานในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยใช้กำลังแรงงานในการซ่อมแซมจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอไม้แก่น