เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงลาวัลย์ ปัจจักขภัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและพยาบาล
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่คนไข้และญาติผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าว
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้
เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี