เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 หอประชุมอำเภอนาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 91 ราย ได้โลหิตจำนวน 69 ราย/ยูนิต คิดเป็น 31,500 ซีซี  แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย อวัยวะ 7 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ข้าราชการ พนักงาน
ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดี เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้