เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น หลังจากเข้ารับการอบรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสมสมัย ทันบาล อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประจำอำเภอเปือยน้อย พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอบการจัดทำหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ประชาชน
ในเทศบาลตำบลเปือยน้อย