เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางธีราพร เสนาะคำ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอซับใหญ่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนายสงวน สุขสีดา เป็นผู้สูงอายุ ยากไร้ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องใช้