เลือกหน้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ โดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก