เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ออกปฎิบัติงานผ่าตัดตาต้อให้พระภิกษุ ,ผู้นำศาสนาทุกศาสนา และผู้ยากไร้ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ วัดพระงาม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง