เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสำนักงานเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือ เพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตาก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรือนจำกลางตาก ท้องถิ่นจังหวัดตาก และพัฒนาการ
จังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก