เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัท เอชจี เอชที (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 126 ราย ได้โลหิต
จำนวน 104 ราย/ยูนิต คิดเป็น 46,800 ซีซี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอชจี เอชที(ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดี