เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันนี้ 5 มีนาคม 2563 ณ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นายพันธ์เทพ เสาโกศล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, และ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 452 ครัวเรือน