เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รพ.สต. โป่งป่าติ้ว ผู้แทน พมจ.เลย และผู้แทนอำเภอเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ราย นางมะลิวรรณ จำปานิล อยู่บ้านเลขที่ 187 ม.5 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ที่นอนลม และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยรายดังกล่าว

Tags: เลย