เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รพ.สต. โป่งป่าติ้ว ผู้แทน พมจ.เลย และผู้แทนอำเภอเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ราย ด.ช.สุพัฒน์ ไชยสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ต. กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค
สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วย รายดังกล่าว

Tags: เลย