เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางสาวประภัสรา ศรีทอง และนางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยบ้านพักอาศัยเสียหายพร้อมมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
จำนวน 5 หลังคาเรือน โดยมี นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ นางเรวดี วิถี นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ ผู้บริหาร อบต.เชียงหวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ตำบลเชียงหวาง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ และจิตอาสาร่วมบรรเทาทุกข์