เลือกหน้า

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับโลหิต จำนวน 100 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 45,000 ซีซี คิดเป็นปริมาณยอดสะสมโลหิตจำนวน 3,848,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมดวงตา จำนวน 654 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 12 ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมอวัยวะ จำนวน 588 ราย โดยได้นำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา  มอบให้กับผู้บริจาคโลหิต และได้มอบกระเป๋าของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ ศูนย์ honda จังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบกระเป๋าและเสื้อ ให้กับผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ