เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ณ หมู่ 4
ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 1 ราย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด