เลือกหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2564  นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 316 มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ผ่านการคัดกรอง และสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 51 ราย ได้โลหิต 22,950 ซีซี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 316 ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริจาคโลหิตในครั้งนี้