เลือกหน้า

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ผ่านการคัดกรองและสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 42 ราย ได้โลหิต 18,900 ซีซี เหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบหน้ากากอนามัยตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยให้ผู้เข้ารับบริจาคโลหิต ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ นายอัมรัน บากา นายอำเภอกาบัง ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริจาคโลหิตในครั้งนี้