เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มกราคม 2563เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  
ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาตามโครงการพระราชดำริ  โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางสาวทิพย์ตะวัน หนูเพชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  6 ณ โรงเรียน
สามโคก อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา  ให้กำลังใจในเรื่องการเรียน  ความประพฤติ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาท) พร้อมสิ่งของ จำนวน  1  ชุด