เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี  รุจนเสรี 
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  รวมทั้งสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาตามโครงการพระราชดำริ  โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กหญิงนภัสสร โนรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ณ โรงเรียนคลองสิบสาม  “ผิวศรีราษฏร์บำรุง”  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา  ให้กำลังใจ
ในเรื่องการเรียน ความประพฤติ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ  เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมอบเงินสนับสนุน  จำนวน  3,000  บาท (สามพันบาท)
พร้อมสิ่งของ จำนวน 1 ชุด