เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน
จำนวน 5,000 บาท มอบให้เด็กชายสหชัย วัฒนาสังข์ ซึ่งประสบปัญหาไฟไหม้ซึ่งรักษาตัวอยู่ ณ มหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช