เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาด ร่วมกับกิ่งอำเภอน้ำพอง และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน  167 ราย  ได้โลหิต จำนวน 72,650  ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 23 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน 14 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ  จำนวน 15 ราย