เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
โดยมี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารเจ้าหน้าทีสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ประชาชนชาวอำเภอบ้านนาสารและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 150 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 126 ยูนิต (คิดเป็น 44,100 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 24 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 21 ราย และมี
ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี