เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมติดตาม
และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน จำนวน
2,000 บาท จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.เด็กหญิงจุฑามาศ ใบสงวนพร บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.นายอนุวัต ยิ้มแย้ม บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช