เลือกหน้า

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และคนชราตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” นายสมภาณ แสนศรี อายุ 50 ปี ครอบครัวมีฐานะยากจน ภรรยามีปัญหาทางจิตไม่มีผู้ดูแล ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือโดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง
3. สนง.พมจ. มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
ณ บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร