เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางสาวประภัสรา ศรีทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
โดยมี ผู้บริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 92 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 76 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 30,400 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย อวัยวะ
จำนวน 3 ราย พร้อมมอบใบประกาศ และเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้