เลือกหน้า

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา  มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินมอบผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ พื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางเจียม วิเชียร บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา
2. นายนุ่ม ไขแสง บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา
3. นายชัชพงษ์ แสงระวี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณราช