เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 28 ยูนิต (คิดเป็น 9,800 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 5 ราย ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี