เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ
ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลวาริชภูมิ สมาชิก อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าขนหนู ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 87 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 33 ราย ดังนี้
1. นายประเสริฐ เหมะธุลิน อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 275 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
2. นางเวียงจันทร์ เหมะธุลิน อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 275 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
3. นายเที่ยง เดชภูมี อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
4. นายศรีสุพรรณ สอนไชยา อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
5. นางพร วงษ์รัตนะ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
6. นายวาลัย วงศ์ประทุม อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ
7. นางทองสาย เหมะธุลิน อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ
8. นางทองดี โฮมวงศ์ อายุ 87ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ
9. นางหนูเพ็ง อินทรพาณิชย์ อายุ 88 บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ
10. นายอินทะนิล โฮมวงศ์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ
11. นายกองแพง ขันละ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ
12. นายพันธ์ พจนา อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ
13. นางบัวเรียน พจนา อายุ 88 บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ
14. นางวอน ไขประภาย อายุ 87 ปี บ้านเลฃที่ 35 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
15. นางทูล อืนทร์เพ็ง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ
16. นางทองมี ดอกดวง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ
17. นางโฮม กงทอง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ
18. นายคำจันทร์ เหมะธุลิน อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ
19. นางสีเทา บุญรักษา อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 13 ตำบลวาริชภูมิ
20. นายสุพรรณ วารีย์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 13 ตำบลวาริชภูมิ
21. นายสุ แก้วไพศาล อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ
22. นายคำเฟือน เป้งคำภา อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ
23. นายบิน บุญรักษา อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ
24. นางแป้ง ดาวเศรษฐ์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ
25. นายศรีจันทร์ พจนา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ
26. นางจันทร อินทรพาณิชย์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
27. นางจันทร์ทอน นันทราช อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
28.นายทวาน เมืองแทน อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 19 ตำบลวาริชภูมิ
29. นางสังกา ไชยบุบผา อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 19 ตำบลวาริชภูมิ
30. นางหล่ำ เมืองแทน อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 19 ตำบลวาริชภูมิ
31. นางบัวเรียน เมืองแทน อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 19 ตำบลวาริชภูมิ
32. นายคำสร้อย พจนา อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 20 ตำบลวาริชภูมิ
33. นางป้อง ทศกรรจ์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 20 ตำบลวาริชภูมิ