เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563” ณ ตำบลดอนทราย  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน
4 ราย ได้แก่
1. นางเหี้ยง  ผอมทวี  อายุ 90 ปี   บ้านเลขที่ 45 ม. 4 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2.นางเอื้อม  ทองคง  อายุ 87 ปี  บ้านเลขที่ 33 ม. 4 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง    
3.นางจิบ  ทองราช  อายุ 84 ปี   บ้านเลขที่ 13 ม. 4 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง    
4.นางคลิ้ม  พรหมแดง  อายุ 86 ปีบ้านเลขที่ 54 ม. 4 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป