เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นายกล้าณรงค์  พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่องคำ คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่องคำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอร่องคำ และแม่บ้านตำรวจสภ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล  ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน  95 ราย ได้โลหิต 42,750 ซีซี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ชาวอำเภอร่องคำ เป็นอย่างดียิ่ง