เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตรัง มอบหมาย นางวิมลทิพย์ ทองด้วง นางละออง สินอ่อน นางจิราภรณ ์ชูเอน จิตอาสาสภากาชาดไทย
เข้าช่วยเหลือนางก้วน พลายเพชร อายุ68ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้อาศัย สามีซึ่งอายุมากแล้วใช้เก้าอี้ลากไปห้องน้ำ จิตอาสาสภากาชาดไทย
จึงได้ประสาน รพ.สต.นาโต๊ะหมิงเพื้อขอยืมวีลแชร์ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน