เลือกหน้า

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวมารีนา เจ๊ะแม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เกาะหมากน้อย พร้อมด้วยนางพิมพิกา สระวารี ผู้ใหญ่บ้านเกาะหมากน้อย นายสมชัย มุ่งกิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางไร่หนูน สัปรส อสม และนางมีนา กองสิน อสม. ลงเยี่ยมบ้านนางฮ้าลี่หม๊ะ ชำนาญสิน อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหมากน้อย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ครอบครัวมีบุตร 4 คน รายได้ไม่เพียงพอ มีบุตรสาวต้องดูแล คือ เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญสิน ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกในสมองต้องรักษาต่อเนื่องทุก 3 เดือน เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินช่วยเหลือ 3,000.-บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง