เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมี คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 7 ราย มีผู้บริจาคอวัยวะทุกส่วนที่ใช้เป็นประโยชน์ได้
12 ราย บริจาคดวงตา 6 ราย และมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 201 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 80,400 ซี.ซี.