เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการ
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นางสมเพียร ละเอียด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/1 ม.8 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
2.ด.ช.พีรพล แดงดงยิ่ง อายุ 2 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ถ.คลองภาษี ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 
3.นายก่อเดช แดงสี อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 195 ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 
4.นายเงื่อน ห้าขัน อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37/2 ม.5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
5.นางจิต อยู่คง อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด นมผง เงินช่วยเหลือ คนละ 2000 บาท และมอบรถเข็นซึ่งได้รับการบริจาคจากมูลนิธิปรีดา รวมเมฆ ผ่านชมรม
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง จำนวน 1 คัน ให้แก่ ด.ช. พีรพล แดงดงยิ่ง