เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการรับผิดชอบงานพันธกิจที่ 6 (โครงการในพระราชดำริ) พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ ดังนี้ 
1. ด.ญ.จิราพร พันธุ์ทุเสน ที่โรงเรียนบ้านบางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง โดยนายฉัตรชัย จันทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะไปเยี่ยมบ้านเด็ก 
2. ด.ช.กฤติเดช สว่างรัตน์ ที่ 220 ม.1 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 
3. ด.ช.คงภพ แก้วปักษา ที่โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
4.พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย ที่ 40ม.8 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
สำหรับในการเยี่ยมครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบเงินให้ผู้ป่วยรายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท