เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดและกรรมการเหล่ากาชาด จิตอาสาสภากาชาดไทย
อำเภอรัษฎา ร่วมกับนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
จำนวน 3,000 บาท และชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ ครอบครัวนางแฟ้ง สุขสุวรรณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว เนื่องจากบ้านไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563