เลือกหน้า

วันที่ 24 มีนาคม​ 2564​ นาง​กัญ​จ​นา​ เกลี้ยง​เกลา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ ปลัดอำเภอ​เทพา​ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สาธารณสุขอำเภอ​เทพา​ อสม. ​ และ​ หน่วย​ราชการ​ใน​พื้นที่​ ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ติดตามอาการ และการรักษาให้ต่อเนื่อง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในพื้นที่ อำเภอเทพา​ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ราย