เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย กรรมการหัวหน้างานบรรเทาทุกข์
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายบุญฤทธิ์ ผลบุญ บ้านเลขที่ 25 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
2. นางละออง มากมูล บ้านเลขที่ 1 ม.6 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
ซึ่งเหล่ากาชาดได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทพร้อมชุดเครื่องอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดได้มอบเงินช่วยเหลือ
คุณศิริมล สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการเหล่ากาชาดมอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า คุณอนัญญา หลิมสกุล กรรมการเหล่ากาชาดมอบผ้าห่ม