เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  มอบหมายให้นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตามโครงการ “เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด”
ณ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางพร้อย  พันธ์คง  อายุ 88 ปี    บ้านเลขที่ 119 ม. 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2.นายเขียน  เกิดแก้ว  อายุ 87 ปีบ้านเลขที่ 2 ม. 4 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
3.นางพร้อม  บุญช่วย  อายุ  94 ปี  บ้านเลขที่ 21 ม. 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
4.นางล่วน  แก้วไข่  อายุ 93 ปี    บ้านเลขที่ 52 ม. 7 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุต่อไป