เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี
มอบถุงพระราชทานฯ(ชุดเครื่องครัว)และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชุดเครื่องครัว)จำนวน 1 ราย ได้แก่  นางสุวิมล  คงกระโชติ
อาศัยอยู่บ้านเลขที่  44/4  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด