เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  อำเภอศรีมหาโพธิ ศรีมโหสถ และเมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย ดังนี้
        1.ด.ช.ณัฐวุฒิ กิติสกนต์ รร.บ้านหว้าเอน อ.ศรีมหาโพธิ
        2.สามเณรนัดถพล ชาญกิจ รร.มัธยมวัดใหม่กรงทองฯ อ.ศรีมหาโพธิ
        3.ด.ญ.อณัฐชา จันทร์ศรี รร.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ
        4.น.ส.เพ็ญประภา รูปจะโป๊ะ รร.ปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรี
        5.ด.ญ.สิริรัฐ ชาติทอง รร.ปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรี
        6.น.ส.กมลวรรณ มณฑา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี
        7.นายอภินันท์ แซมโอ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี
        8.นายปิยวัฒน์ น้ำแข็ง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี
        9.น.ส.ศศิธร ทองสังข์ วิทยาลัยปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี
        10.ด.ญ.มุกกาวี บำรุงจิตร รร.บ้านแหลมหิน อ.เมืองปราจีนบุรี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 3,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น