เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ
ร่วมกับ กำนันตำบลหนองลาด ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  สมาชิก อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ดังต่อไปนี้
 – เวลา 09.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าขนหนู ให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุตั้งแต่ 87 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลหนองลาด จำนวน 28 ราย ดังนี้
1. นางยน ราชชมภู อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
2. นางชู สุทธิพรม อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 226 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
3. นางเปี่ยง เคนไชยวงศ์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
4. นางสม พรหมภักดี อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
5. นายลอน โคตรหาชัย อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 315 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
6. นางหนูคล้าย จันทร์พรมมา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
7. พระครูมงคล วรานุยุต อายุ 88 ปี บ้านที่ 66 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด
8. นางน้อย ยืนนาน อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด
9. นายสง่า แสนโคตร อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด
10. นายคำพันธ์ กัลยาไสย อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด
11. นางผาง ศรีมีชัย อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด
12. นายทองเพียร ไชยบุบผา อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด
13. นายเชื้อ กาญจนะพิมาย อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด
14. นางสาวสุวรรณ สุทธิอาจ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด
15.นางมีชัย จันทะแสน อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด
16. นางลา สมบัติศรี อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด
17. นายค้าย สุโนนคูณ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด
18. นางทองไสย ราชชมภู อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด
19. นางแปลง สุโนนคุณ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด
20. นายกาสี จำปาลา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด
21. นายสิงห์ ไชยราช อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
22. นายบาเรียน วงค์ภาคำ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
23. นางชุม โคตรรวงค์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
24. นางอ่อน พรหมสีหา อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
25. นางสี อาบเงิน อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
26. นางสาวจันโท สุรินราช อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด
27. นายบัวพา พาลี อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด
28. นายชู วงเวียน อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด
– เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ กรณี รพ.สต.บ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด ร้องขอให้กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ราย นายสมควร  ขาระขันไชย อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 5 บ้านจำปา ตำบลหนองลาด ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตวาย เบาหวาน (ถูกตัดเท้า) ความดันโลหิตสูง ตามองไม่เห็น พักอาศัยอยู่กับภรรยา (ผู้ป่วยติดเตียง) และบุตรอีก 2 คน รวม 4 คน โดยไม่มีรายได้ เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และมีความจำเป็นต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการฟอกไต ครั้งละ 6,000 บาท/ครั้ง/สัปดาห์  ซึ่งมารดา อายุ 75 ปี เป็นผู้ดูแลทุกคนในบ้าน จากรายได้เบี้ยผู้สูงอายุ 700 บาท บัตรประชารัฐ 300 บาท  และเงินที่บุตรส่งมาให้เดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาและในการดำรงชีพประจำวัน
      กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ได้ให้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่มกันหนาว  2 ผืน และผ้าขนหนู 2 ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป