เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิก
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สนง.สาธารณสุขจังหวัดยะลา ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 8 ราย ดังนี้
1) น.ส.นูรีมะห์ มูซอแล อายุ 17 ปี ต.ท่าสาป ป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด
2) ด.ญ.รอฮีมี ดอเลาะ อายุ 10 ปี ต.ลิดล ข้อเข่าบวมทั้ง 2 ข้าง
3) นายนราทัศน์ วงศ์นคร อายุ 16 ต.สะเตง ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมีย
4) น.ส.เพ็ญพร สินพิทักษ์กุล อายุ 58 ปี ต.สะเตง เป็นตาต้อกระจกข้างซ้าย
5) ด.ญ.สุพรรษา เรืองสี อายุ 12 ต.สะเตงนอก โรคหัวใจรั่ว
6) น.ส.ธารานุรักษ์ สุบเยาะ อายุ 18 ปี ต.สะเตงนอก สมองพิการและพัฒนาการผิดปกติ
7) น.ส.อาวาตีฟ อีแมดอสะ อายุ 17 ปี ต.สะเตงนอก ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมีย
8) น.ส.ยาหะรอ สามะ อายุ 64 ปี ต.บุดี เนื้องอกที่กระพุ้งแก้มข้างขวา
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว , เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการดูแลตัวเอง การไปพบแพทย์ตามนัด และได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต./ อสม.ช่วยออกไปเยี่ยมเยียนดูแลอย่างสม่ำเสมอ